Головне меню

Зауваги та пропозиції щодо врегулювання інтересів учасників освітнього процесу надсилати за адресою: philology.chernihiv@ukr.net

Хто мовчить – знає удвічі більше, ніж балакучий. Індіанська мудрість

Наші друзі

Міністерство освти і науки України

ОКР "Бакалавр"


Прийом заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування вступників на основі загальної середньої освіти проводиться в такі строки 

 Правила прийому http://

Вступники на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання подають

ЗАЯВИ ТІЛЬКИ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

(крім осіб, які відносяться до пільгових категорій)

Оригіналидокументів подаються вступникомЛИШЕ ОДИН РАЗпри виборі місця навчання!

Після оголошення вишем рекомендації до зарахуваннявступникиособисто подають:

·документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал і копію);

·сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти 2016 чи 2017 року(оригінал і копію)та інформаційний аркуш з результатами ЗНО;

·чотири кольорових фотокартки розміром 3×4 см;

·копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство) та ідентифікаційного коду;

·для вступників факультету фізичного виховання – медична довідка 086-О.

пред’являють:

паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), документ про зміну прізвища, ім'я, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних).

Електронний вступ - ez.osvitavsim.org.ua