Кафедра іноземних мов


Історія кафедри

Кафедра іноземних мов створена 1 вересня 1965р. У різні часи кафедру очолювали ст. викладач Т.Д.Роговик, канд. філ. наук, доц. М.С.Градобик, канд. філ. наук, доц. С.Н.Шаволіна, канд. філ. наук, доц. В.В.Куций, канд. пед. наук, доц. В.П.Іванишина, канд. пед. наук, доц. Т.О.Стеченко.
У межах цієї кафедри структуровано секцію англійської філології, що згодом виокремилася в кафедру англійської філології історичного факультету Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка. До 1996р. викладачі кафедри забезпечували викладання іноземних мов лише для студентів немовних спеціальностей, а з 1996р. по 2006р. – викладання дисциплін для спеціалізації «Початкове навчання і англійська мова».
У 2006р. кафедра стає структурним підрозділом філологічного факультету й водночас розширюється завдяки створенню секції «Німецька мова».