Головне меню

Зауваги та пропозиції щодо врегулювання інтересів учасників освітнього процесу надсилати за адресою: philology.chernihiv@ukr.net

Хто мовчить – знає удвічі більше, ніж балакучий. Індіанська мудрість

Запрошуємо на навчання!

Кастинг

Наші друзі

Міністерство освти і науки України

Плідна і творча робота продовжується…

28-08-2020, 18:02

   Сьогодні гарант освітньої програми Середня освіта (Українська мова і література), професор Світлана Жила провела обговорення програми з представниками студентського активу та викладачами, які забезпечують цю спеціальність.
Плідна і творча робота продовжується…

   Студенти 2-4-го курсів спеціальності «Українська мова і література» звернули увагу гаранта на необхідність перерозподілити години лекцій та практичних деяких курсів на користь останніх, Олександр Білогура запропонував введення курсу «орфографічний практикум», що дасть можливість студентам орієнтуватися в новітніх трансформаціях української мови. Дарина Царьова зауважила на необхідності скорочення кількості тижнів навчальної практики 2-го курсу, Плідна і творча робота продовжується…а Дарина Никипорець обґрунтувала побажання введення на молодших курсах дисципліни «основи наукового письма», що дозволило б студентам ознайомитись з основами наукового дискурсу і підготуватись до написання курсових робіт.

  Плідна і творча робота продовжується…Викладачі, які забезпечують освітню програму, доценти Тетяна Хомич, Валентина Красавіна, Олена Сазонова обговорили ступінь висвітлення питань академічної доброчесності в освітній програмі, зокрема, в курсових проектах. Тетяна Хомич зауважила на необхідності підтримати ініціативи студентів стосовно введення Практикуму з української мови та Основ наукового письма.Плідна і творча робота продовжується…

   Під час обговорення були присутні заступники декана Світлана Гергуль і Марина Ольховик. Разом з гарантом вони проаналізували пропозиції, всі питання внесено до протоколу і на затвердження Вченої ради факультету.


Далі буде…