Головне меню

Зауваги та пропозиції щодо врегулювання інтересів учасників освітнього процесу надсилати за адресою: philology.chernihiv@ukr.net

Хто мовчить – знає удвічі більше, ніж балакучий. Індіанська мудрість

Наші друзі

Міністерство освти і науки України

Історія факультету

Філологічний факультет було створено в Чернігівському державному педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка 1 липня 2006р., проте свою історію факультет починає ще з 1965р., коли в Чернігівському державному педагогічному інституті було відкрито факультет англійської мови. Факультет англійської мови проіснував до 1973р., саме тоді його було закрито й переведено в м. Ніжин.
Нагальна необхідність у фахівцях з іноземної мови зумовила відкриття 1991року спеціальності «Історія та англійська мова» в межах історичного факультету. Упродовж 17 років здійснювалася підготовка вчителів історії й англійської мови кваліфікованими фахівцями історичного факультету, кафедрою англійської філології зокрема. На цьому процес становлення факультету не зупиняється й 2004року розпочато набір студентів на спеціальність «Мова та література (англійська)», на якій готували вчителів англійської мови й зарубіжної літератури. Саме розвиток спеціальностей «Історія та англійська мова» й «Мова та література (англійська)», а також потреба у фахівцях з іноземної й української мов зумовили відкриття філологічного факультету.
Сьогодні в складі факультету функціонує 5 кафедр: педагогіки та методики викладання іноземних мов, германської філології, української мови та літератури, філософії та культурології, іноземних мов. Професорсько-викладацький склад факультету готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за такими спеціальностями:

* Філологія. Мова і література (англійська). Додаткова спеціальність: німецька мова
* Філологія. Українська мова і література. Додаткова спеціальність: англійська мова

* Філологія. Українська мова і література. Спеціалізація: режисура шкільних театрів
* Філологія. Українська мова і література. Спеціалізація: редагування освітніх видань
* Філологія. Українська мова і література. Спеціалізація: художня культура
Форми навчання – денна, заочна

Кафедри факультету співпрацюють з міжнародними асоціаціями TESOL, IATEFL, з посольствами США, Канади, з Британською Радою, Інститутом Гете, українською діаспорою в Канаді, підтримують тісні зв’язки з вищими навчальними закладами в Україні, Росії, Білорусі, Британії, США, Канаді.