Головне меню

Зауваги та пропозиції щодо врегулювання інтересів учасників освітнього процесу надсилати за адресою: philology.chernihiv@ukr.net

Хто мовчить – знає удвічі більше, ніж балакучий. Індіанська мудрість

Наші друзі

Міністерство освти і науки України

Адміністрація факультету

Декан
Стеченко Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан філологічного факультету. Народилася 17 квітня 1973р. у м.Чернігові. У 1999 р. закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Англійська мова та література» і здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури. Протягом 1999 – 2001рр. працювала викладачем кафедри англійської філології ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка. 2004 року в Київському національному лінгвістичному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Формування професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів». У 2006 – 2009рр. працювала заступником декана з навчальної роботи філологічного факультету ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка. З 2009 р. – декан філологічного факультету.
тел. (0462) 677- 414

Заступник декана з навчальної роботи
Ольховик Марина Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та культурології. У 2000 р. закінчила магістратуру Чернігівського педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Впродовж 2000-2004 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі філософії та культурології ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка. З вересня 2002 р. – викладач кафедри філософії та культурології. У 2005 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук (науковий керівник – д.ф.н., професор Личковах В.А.). З 2009 р. – заступник декана з навчальної роботи.
Заступник декана з культурно-виховної роботи
Гергуль Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, закінчила з відзнакою Чернігівський педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, здобула спеціальність «вчитель початкових класів і музики». Тривалий час працювала вчителем початкових класів у навчально-виховному комплексі школа-сад №45 м. Чернігова, виконувала обв’язки директора цього ж закладу. Має кваліфікацію «вчитель Вищої категорії». Закінчила аспірантуру Інституту педагогіки НАПН України, з 2009 р. – заступник декана з виховної роботи.
Методист заочної форми навчання філологічного факультету
Рябуха Ярина Володимирівна. Народилася 10 квітня 1973р. в м. Київ. 1990р. закінчила Чернігівську ЗОШ № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов. 1996р. закінчила історичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка. Протягом 1997-2003рр. працювала асистентом кафедри іноземних мов. У 2003-2006рр. – методист заочної форми навчання хіміко- біологічного факультету. З 2006р. – методист заочної форми навчання філологічного факультету.


Диспетчер філологічного факультету

Кашпур Світлана Іванівна

Викладач кафедри германської філології. У 2013 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. З 2013 року працює на філологічному факультеті. З 2013 по 2015 році була викладачем кафедри української мови і літератури та на кафедрі германської філології філологічного факультету ЧНПУ. З 2016 року - викладач кафедри іноземних мов.