Головне меню

Зауваги та пропозиції щодо врегулювання інтересів учасників освітнього процесу надсилати за адресою: philology.chernihiv@ukr.net

Хто мовчить – знає удвічі більше, ніж балакучий. Індіанська мудрість

Запрошуємо на навчання!

Кастинг

Наші друзі

Міністерство освти і науки України

Оголошення

2-10-2020, 15:15

ОГОЛОШЕННЯ

на ФІЛОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

відповідно до п.7 розділу ІІ Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 11 липня 2019 року №977 та відповідно до Тимчасового порядку проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку, затвердженого рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 17.03.2020 року, протокол №6(23)

з 08 по 10 жовтня 2020 року

працює експертна група для проведення акредитаційної експертизи

освітньої програми «Середня освіта (Мова і література (англійська))» освітнього ступеня «магістр» у віддаленому (дистанційному режимі)

у складі:

Ужченко Дмитро Вікторович (Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка») – керівник експертної групи

Плотніков Євген Олександрович (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)

Кузьмич Катерина Віталіївна (Київський університет імені Бориса Грінченка, здобувач вищої освіти)

Програма [339 Kb] (cкачувань: 5)