Головне меню

Зауваги та пропозиції щодо врегулювання інтересів учасників освітнього процесу надсилати за адресою: philology.chernihiv@ukr.net

Хто мовчить – знає удвічі більше, ніж балакучий. Індіанська мудрість

Запрошуємо на навчання!

Кастинг

Наші друзі

Міністерство освти і науки України

АКРЕДИТАЦІЯ НА ЧАСІ

7-08-2020, 13:26

Філологічний факультет активно працює, не дивлячись на відпустки, з метою підготовки до акредитації освітніх програм факультету.

Сьогодні, відповідно до графіку обговорення змін до освітніх програм філологічного факультету відбулися дві онлайн зустрічі у системі Zoom.
АКРЕДИТАЦІЯ НА ЧАСІОб 11 пройшла зустріч гаранта освітньої програми Середня освіта (Мова і література (англійська)) проф. Олексія Борисова зі студентським активом факультету, зокрема, студентами-магістрантами Іго року навчання, випускниками 2019 року і майбутніми студентами (випускниками бакалаврату). На зустрічі були присутні заступники декана філологічного факультету , доценти Марина Ольховик і Світлана Гергуль, а також куратор магістратури доцент Олена Васильєва.

Було дуже корисно обговорити освітню програму з випускниками. Зокрема, Марія Мей говорила про доцільність скорочення термінів виробничої (педагогічної) практики у старшій школі з дев’яти тижнів до п’яти, що не зменшило б якості практики, але дозволило студентам відчувати себе більш вільно в освітньому процесі другого семестру.

Студенти уже ІІго курсу магістратури цікавились програмою проходження практики у закладі вищої освіти, зокрема, Надія Пархоменко вважає великим плюсом освітньої програми можливість студентів попрактикуватися не тільки в межах філологічного факультету, але й дізнатися специфіку викладання англійської мови на немовних спеціальностях, наприклад природничо-математичного факультету.

Усі пропозиції студентів і випускників були запротокольовані та будуть винесені на обговорення Науково-методичної ради філологічного факультет наприкінці серпня.
АКРЕДИТАЦІЯ НА ЧАСІОб 11.40 відбулась робоча зустріч з науково-педагогічними працівниками, що забезпечують виконання освітньої програми Середня освіта (Мова і література (англійська)) освітнього ступеня Магістр. Були присутні викладачі кафедри германської філології, кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов, кафедри іноземних мов, як-от: доценти Тетяна Чередник, Леся Пікун, Наталія Деркач, Ольга Бирюк, Олена Васильєва, Олена Ростальна, а також заступники декана філологічного факультету доцент Марина Ольховик і доцент Світлана Гергуль.

Гарант освітньої програми проф. Олексій Борисов ознайомив усіх з результатами зустрічі зі студентським активом. Було обговорено питання співпраці з роботодавцями в цьому навчальному році, зокрема, Тетяна Чередник наголосила на необхідності оновлення договорів з роботодавцями, зокрема деякими школа Чернігівського району.

Окремо в межах зустрічі з’ясовували можливі зміни вибіркових компонентів освітньої програми. Так, доцент Олена Васильєва запропонувала новий лінгвістичний курс «Вступ до лінгвокультурології» як альтернативний до курсу «Вступ до когнітивної лінгвістики». Доцент Ольга Бирюк обґрунтувала важливість такого вибіркового компоненту, як курс «Методика навчання іноземних мов у початковій школі», саме як пропозицію на побажання студентів-магістрантів, які часто працюють в розвивальних гуртках з маленькими дітьми.

В цілому зустріч була дуже корисна і за її результатами будуть внесені зміни до освітньої програми.

Робота триває!

Унікальна спеціальність на філологічному

3-04-2019, 19:40

Від випускників на згадку…

30-07-2020, 16:17

   Чотири роки промайнули, мов один день. Дівчата й досі згадуюсь свою презентацію на першому курсі, перші семінари та першу сесію. Кожна з них розвивалася в стінах університету й шукала себе, а результатом таких мандрів своіми "Я" став спільний альбом груп УР43 та УА44, де філологині трохи розповіли про себе на згадку.

Від випускників на згадку…Від випускників на згадку…Від випускників на згадку…

Як писав один наш класичний драматург ?

27-07-2020, 12:12

Що треба робити, щоб вашим прізвищем назвали університет, кілька вулиць та написали про ваше життя і творчість купу есе та наукових робіт?
Для початку змініть ваше прізвище на псевдонім ( особливо в тренді, якщо воно буде пов’язане з Вашим улюбленим літературним героєм). Змінили ? А тепер залишок життя посвятіть розвитку культури Вашої Батьківщини, горіть своєю справою та творіть як ніхто інший, недосипайте ночей, зазнайте на смак репресій та обійдіть кілька безглуздих законів про мову і виробіть свій унікальний стиль. Ах, ледь не забув – попрацюйте в газеті, бо це корисно (або ні) та знайдіть собі друга, прізвище якого починається на «Кро», а закінчується на «пивницький». Фух, наче нічого не… ага, і любіть театр, всім серцем любіть.
Розкриваю всі скриньки Пандори, сьогодні хочу поговорити про видатного драматурга, письменника і просто людину – Івана Карпенка-Карого, а саме розкрити кілька секретів його творчості, особливості стилю письменника, які допоможуть молодим авторам покращити своє письмо.
Не беріть хабарі та використовуйте своє оточення правильно. Служачи секретарем поліції в Єлисаветграді, Карпенко-Карий був єдиним, хто рівно і приязно ставився до всіх людей, незалежно від стану і не брав хабарів. Перед його очима проходив ряд арештантів, серед яких було чимало людей, чиї долі занапастило важке життя. Пізніше вони стали героями його п'єс. Ще майбутній письменник, працюючи на державній службі, у газеті «Елисаветградский вест ник», вів колонку «Театральные заметки». Вже тоді на сторінках «Театральных заметок» статті пронизувалися притаманними для автора лексичними формами, термінологією (наприклад, протиставлення «художника-артиста» і «актора»), часто й дотепно використовувався український фольклор, (наприклад, «охоту Бог дав, а таланту нема», «на безлюдии, как говорится, Фома человек», «як сорока на тину»). За словами В. Сахновського-Панкеєва, – «страницы «Театральных заметок» пестрят народными поговорками и пословицами», як і його епістолярій та творчий доробок. Отже, підвисновок – використовуємо рідний фольклор, споглядаємо за людьми, які є потенційними Вашими майбутніми героями творів. Носіть блокнот (так, так я бачу твій смартфон, молодець) гарна штука, записуйте туди все, що втрапить у око – це ваші деталі майбутнього конструктора.
Ловіть слова живої мови та кладіть собі в «карман». У своїх творах І. Тобілевич (Карпенко-Карий) уміло використовував назви конкретно-чуттєвих понять, побутових реалій, просторічні елементи, сталі словосполуки, аби надати дійовим особам яскравої індивідуальності, відтворити їх психологію, глибше розкрити характери різних верств населення. За словами В. Дятчука: «В основному драматург опирається на апарат конкретно-побутової лексики (коней розпрягти, скотину порать, гроші, воли, земелька, корови, батоги, реміняки, борщ, каша та ін.), часто послуговується словами емоційно-експресивного характеру (прахвости, стара, красти, жерти, набрехати та ін.), а також сталими виразами, які збагачують образний світ п’єси (Бог дасть, нехай Бог милує; піт ллє; пил припада; цоб, половий, цабе, перістий; дьогтем смердить, як від мазаниці; думок, як піску у морі; хоч цапа скачи; бодай я сонця не побачив; нехай сказиться тощо)». Підвисновок такий – не треба хапати всі матюки сусіда дядька Семена, але кілька смачних і дотепних висловів можете записати у свій блокнот ( добре, добре, можна і в смартфон), щоб підживити ними майбутні сюжети та мову ліричних і не дуже геройчиків.
Серденко, голубонько… пестощів у мові героїв. З лайкою та бурлескною народною мовою ми розібралися, а що там про любов ? Певної експресії в мову героїв творів І. Тобілевича (Карпенка-Карого) вносять народнопоетичні звертання: голубко, голубонько, зіронько, дружинонько, ластівочко, лебідонько, голубчику, серденько, соколе, рибонько та інші. Але ці звертання у певному контексті можуть набувати і негативного відтінку. Наприклад: «Герцель: Стривай, голубонько! Сьогодні силою візьму тебе, хоч би ти небом захилилась!» («Бондарівна»). Впевненість у своїй правоті та ненависть бурлаки до волосного старшини звучать у слові «голубчику» в зверненні до Михайла Михайловича: «Бурлака: Не сховаєшся, голубчику, від мене! Побачимо, як ти Олексу в москалі віддаси; я й до справника і до губернатора доступлюсь» («Бурлака»). Підвисновок – пестлива мова то є добре, але з цим не зловживайте. Все ж, зараз, надлишкові шмарклі нікому не треба (якщо,звісно, ви не пишете сценарій для мелодрами), а написати про любов гарно треба вміти, бо грань дуже тонка між «Серденько, я тебе люблю» та «Голубонько, моє ти серденько, викохане в світлі моєї безмежної любові до тебе».
Що є натхнення, добро в нім якеє ? Відсутність мотивації та натхнення, щоб почати писати, або продовжити працю над текстом – найбільший ворог автора. Існує думка – що натхнення побічний продукт праці. Але забудьте слова «Немає натхнення», бо Ви можете відшукати його в улюблених речах. Ні родинне життя, ні громадські справи, ні обов’язки служби ніколи не одривали серця й уваги Карпенка-Карого від театру. Український театр був його другою рідною хатою, бажаним місцем відпочинку та радості. «Сцена – мій кумир, театр – священний храм для мене», - так говорив драматург. Саме театр надихав письменника творити. Підвисновок – крок перший: знайдіть натхнення в тому, що Ви любите. Крок другий: коли відчуваєте брак цього душевного ресурсу – звертайтеся до улюблених речей. Крок три – знайдіть більше улюблених речей для натхнення.
Звертайтесь до історії на ти. В часи посмодерну майже не можливо придумати щось нове та оригінальне. І не треба, Ви маєте переосмислити надбання людства і писати оновлене. Звучить дивно, але я не закликаю до плагіату, а до інтерпретації та створення чогось особливого, використовуючи надбання культури людства. Експериментуйте, виходьте за рамки та звертайтесь до історії. У спадщині Карпенка-Карого знаходимо кілька творів, в яких розробляється історична тематика. Інтерес до минулого рідної землі зумовлювався прагненням українських письменників — Марка Кропивницького, Михайла Старицького, Івана Франка, незважаючи на цензурні заборони, підносити національну самосвідомість народу Г. Карпенко-Карий йшов до розкриття минулого рідної землі через художнє переосмислення відповідних фольклорних сюжетів і образів. Так, в основу драми "Бондарівна" (1884) покладено мотив і сюжетну канву народної пісні "Ой в містечку Богуславку". Дія драми "Лиха іскра поле спалить і сама щезне" (1893) відбувається на тлі боротьби запорожців проти турецько-татарських поневолювачів. Г. Карпенко-Карий спробував свої сили і в жанрі історичної трагедії, написавши в 1899 році п'єсу "Сава Чалий", що стала одним з найдовершеніших зразків цього жанру в українській літературі. Підвисновок – Ви можете не любити історію, але можете з нею подружитися. Але краще любіть, бо ця пані всюди.
Скажи мені про свої моральні принципи, і я скажу хто ти. Ви написали гарний текст, використали і фольклор, і мова героїв просто блищить, але про що Ваш текст? Яка ідея ? Що Ви хотіли сказати ? Чого він вартий ? Чим він відрізняється від хаотичного набору літер ? Колючі питання ? Так. Ви не просто людина, Ви письменник, Ви повинні мати свої принципи, ідеї, ідеали і Ви їх маєте. Не бійтесь висловлювати Вашу думку, але не будьте графоманом чи «патріотом», Ви маєте зрозуміти для себе – Що Вас мотивує писати і чому саме на Вас має звернути увагу читач. Будьте самокритичними. Карпенко-Карий у своїх п’єсах торкався проблем суспільства, проблем морального вибору. Навіть в смішних своїх історіях письменник не забуває, що він не розважає публіку, а несе дидактичну ідею своєму народу.
Кожен хай робить висновок сам, я лише скажу, що кожен із нас з чогось починає свою творчість, головне вірити і любити те, що робиш. А ще варто бути трохи самокритичним, лише трохи, щоб Вас не боготворили, але і не змішували з брудом. Карпенко - Карий і тисячі митців надихають своєю творчістю та життєвим шляхом, не забувайте, що вони теж були звичайними людьми як і Ви )
Використані джерела:
Натхнений книжкою Ростислава Семківа - "Як писали Класики".
Як писав один наш класичний драматург ?

Як писав один наш класичний драматург ?
Олександр Білогура

Увага!

30-06-2020, 13:20

 

ОБГОВОРЕННЯ ЗМІН ДО ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ   
   Шановні представники академічної спільноти, студентство, роботодавці!

   Запрошуємо Вас взяти безпосередню участь в обговоренні змін до освітніх програм філологічного факультету освітніх ступенів «магістр» і «бакалавр» спеціальностей 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) та 014 Середня освіта (Українська мова і література).

   Протягом наступних тижнів (до 10 серпня включно) ви маєте можливість надсилати свої пропозиції щодо змін до освітніх програм, а також долучатися до обговорення проєктів змін.

   Пропозиції щодо змін до освітньо-професійних програм філологічного факультету надсилати на електронну пошту деканату philology.chernihiv@ukr.net, або заступнику з навчальної роботи Ольховик Марині Володимирівні m.v._olkhovik@ukr.net

   Контакти гарантів освітньо-професійних програм –

   Мацнєва Оксана Анатоліївна
   o.matsnieva@chnpu.edu.ua
   Борисов Олексій Олександрович
   o.borysov@chnpu.edu.ua
   Жила Світлана Олексіївна

   s.zhyla@chnpu.edu.ua

#залишайсявдома та приєднуйся до родини НУЧК!

7-05-2020, 15:01

   Із початком режиму самоізоляції зовсім обсіли деструктивні думки? Не біда - наш факультет залюбки дасть раду та не дозволить нудьгувати!

   Усе не доходили руки до художньої літератури? Зараз є змога присвятити час захопливим книгам. Не вистачало часу для вивчення іноземних мов? Нарешті є можливість вивчити дещо нове і корисне.

   Завдяки сучасним технологіям викладачі навіть під час карантину лише на відстані відеодзвінка, протягом пари у Zoom вони готові відповісти на питання щодо прочитаної літератури, а також залюбки поспілкуються з групою англійською та німецькою мовами. Нині нам доступна можливість навчатись у домашній атмосфері: поряд із зошитами та словниками парує кава, робоче місце вибираєш сам (комусь подобається долучатись до відеоконференції, перебуваючи за своїм письмовим столом, комусь – на балконі), а до роботи над матеріалом можна залучити домашнього улюбленця.

   Філологам не доводиться сумувати навіть під час самоізоляції – маємо розмаїті можливості для саморозвитку та самореалізації, регулярність занять у режимі онлайн та завдань у гугл класах розвіює сплін і нагадує про те, що навчання триває, а дружня атмосфера в групі допомагає не занепадати духом у ці важкі часи.

#залишайсявдома та приєднуйся до родини НУЧК!

 

Творчість та візуалізації

6-05-2020, 23:21

   Звісно, навіть під час карантину студенти мають купу справ. Проте не все, що ми маємо виконати, дає бажаний простір для творчості. Коли ми дізналися про завдання візуалізувати твір І. Нечуя-Левицького "Хмари", першою думкою було: «О Боже, згадувати, як користуватися пейнтом». Проте, ми досить швидко зацікавилися і працювали вже із задоволенням. Чи не найцікавіше було підбирати картинки під образи персонажів. До того ж, завдяки цьому завданню ми по-новому подивилися на цей твір. І, звичайно, що може бути краще, ніж злагоджена робота в команді?)

Творчість та візуалізації Творчість та візуалізаціїТворчість та візуалізаціїТворчість та візуалізаціїТворчість та візуалізаціїТворчість та візуалізації

Пам’ятаймо тих, хто назавжди ввійшов у безсмертя!

6-05-2020, 19:16

   Із кожним роком годинник історії віддаляє нас від подій найкровопролитнішої трагедії людства – Другої світової війни.
   Цьогоріч, до Дня пам'яті та примирення й Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, філологічний факультет, на чолі з Оленою Сазоновою, презентує проєкт «День пам’яті та примирення очима молодої людини».
   Автори використаних есе - студенти нашого факультету: Клименко Ольга, Мельничук Євгенія, Прищенко Настя, Павленко Діана, Гарькуша Валерія, Сердюк Таня, Копиш Катерина, Кудіна Діана, Пoлякoвa Лiлiя,Чорномаз Оксана. Автор відеоролику – Сіліна Даша.


Креативно-карантинні знахідки студентського театру EX LIBRIS

5-05-2020, 16:53

   Березень та квітень привчили нас до купи понять, які стали повсякденням – «дистанційне навчання», «соціальна дистанція», «ізоляція», «саморозвиток». Але карантин, чого правди таїти, торкнувся якості повноцінного життя і спілкування, кинув виклик не одній спільноті… Чи не найбільше карантин вдарив по перформативним мистецтвам, зокрема театру, адже він у суті своїй народжений живим спілкуванням. Безконтактного театру не буває.

Креативно-карантинні знахідки студентського театру EX LIBRIS

   Не обминула криза і студентський театр EX LIBRIS, якій вже традиційно є осередком креативного спілкування студентів і випускників всіх факультетів. Як утримати пульс творчості, коли не можна зустрічатися і репетирувати? А репетирувати ой як хотілося, адже восени 2019 завдяки підтримці викладачів та студентів і випускників нашого ВИШу було виграно проект міського бюджету участі «Соціальна творчість студентського театру: свобода від наркотиків», щоб мандрувати з якісною постановкою школами міста. І п’єсу за романом «Потьмарення» всесвітньовідомого фантаста Філіпа Діка було доцентом Мариною Карандою написано, і школу молодого актора для 20 студентів проведено, і репетиції тривали вже два місяці з провідним актором Чернігівського обласного драматичного театру Евгеном Бондарем (режисером-постановником вистави), як запровадили карантин.

   Горювати з цього приводу марно, проект міська рада заморозила, але чи можна заморозити спрагу театралізувати життя? Факультативно навчатися театрознавству ніхто не заборонить!

   Тим більше, що для ротації і підготовки молодої зміни театралів за місяць до карантину було проведено кастинг і 10 охочих студентів розпочали вивчати ази акторської майстерності, сценічної пластики, сценічної мови та історію театру. Оговтавшись, ми вирішили згадати традицію Чернігівського колегіуму 18 століття, де, як і в Могилянці, були наставники зі старших курсів у молодих спудеїв. Об’єднавшись у творчі пари «студієць-тренер» ми продовжили навчання у соціальних мережах. Креативно-карантинні знахідки студентського театру EX LIBRISТак у фейсбуці у чаті «EX LIВRIS тренінги» новачки викладають відеозаписи чистомовок, а Анатолій Новак, ст. лаборант кафедри філософії та культурології робить аналіз і дає поради щодо вдосконалення дикції. Креативно-карантинні знахідки студентського театру EX LIBRISВікторія Ліщук, випускниця магістратури філологічного факультету, а тепер перекладач та копірайтер, знімає та викладає відеоінструкції для постановки правильного дихання, магістрантка англійського відділення Дарина Сорока курує виконання завдань з такого предмету як пам’ять фізичних дій.

Для тих, хто давно співпрацює і дружить з театром EX LIВRIS запущено два, як не дивно, саме філологічні челенджи.
   Креативно-карантинні знахідки студентського театру EX LIBRISПерший з них розпочав Сашко Білогура, студент 2 курсу українського відділення з відеодекламації віршів про сенс творчості, а підтримку знайшов у магістранта Сергія Тимощука зі спеціальності педагогіка вищої школи та Валерії Іценко, студентки-другокурсниці англійського відділення. Креативно-карантинні знахідки студентського театру EX LIBRIS

   Другий варіант естафети запустила власне керівниця театру. Ми проживаємо культурну ситуацію дуже схожу на ту, що описана у Бокаччо в преамбулі до славнозвісного «Декамерона». Ну, ви все вже пригадали: чума, Флоренція, гурт дівчат і юнаків з неї пішли геть, щоб у провінції перечекати епідемію. Щоб не померти від депресії та страхів, вони розповідали різні історії. Тому і ми кожного вчора письмово розповідаємо історію про свій пам’ятний публічний виступ, тренуючи навичку креативного письма. А потім дружно всі учасники «Новітнього Декамерону» беруть участь у конкурсі заголовків. Переможець за добу ділиться новою історією. Так триває вже достатньо довго, мабуть, коли карантин закінчиться, кращі опуси ми навіть надрукуємо спільнокоштом.

    Ще багато корисного ми намагаємося втілити у життя, наприклад, збільшення театрознавчої лексики шляхом тестувань, участі у дистанційних конкурсах відео вистав… але то вже інша історія. Студентський театр набирається сил, щоб зуміти глибоко і змістовно зіграти для вас свої найкращі вистави.

 

Художній керівник театру EX LIВRIS , доцент Марина Каранда

 


Здобутки!

5-05-2020, 14:00

Вітаємо Олену Росстальну

з успішним проходженням онлайн курсу від Британської Ради! 
Надихаємося на нові звершення!

Здобутки!